ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
15:37 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  15:52 - 18:50
  2h 58min JPY 10,220 6 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:52
  15:57
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  16:02
  16:07
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:15
  16:19
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:38
  17:39
  福山
  火车站
  timetable 时刻表
  17:47
  18:21
  东广岛
  東広島
  火车站
  18:21
  18:25
  东广岛站
  東広島駅
  公交车站
  18:25
  18:40
  中央公园前
  中央公園前(東広島市)
  公交车站
  18:40
  18:43
  中央公园前
  中央公園前(東広島市)
  公交车站
  18:43
  18:49
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  18:49
  18:50
 2. 2
  15:37 - 18:55
  3h 18min JPY 10,550 4 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:37
  15:42
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  15:47
  15:52
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:00
  16:04
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:18
  17:54
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  18:03
  18:41
  寺家
  火车站
  18:41
  18:55
 3. 3
  15:52 - 19:05
  3h 13min JPY 10,830 5 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:52
  15:57
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  16:11
  16:16
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:23
  16:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:38
  18:03
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  18:13
  18:44
  八本松
  火车站
  南口
  18:44
  18:48
  八本松
  八本松駅
  公交车站
  18:56
  19:03
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  19:03
  19:05
 4. 4
  15:37 - 19:05
  3h 28min JPY 10,830 5 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:37
  15:42
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  15:47
  15:52
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:00
  16:04
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:18
  17:54
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  18:03
  18:37
  八本松
  火车站
  南口
  18:37
  18:41
  八本松
  八本松駅
  公交车站
  18:56
  19:03
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  19:03
  19:05
 5. 5
  15:37 - 19:28
  3h 51min JPY 111,550
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  15:37
  19:28
zoom bar parts