ภูเขาโคยะ → Saratoku Ryokan

出发时间:
07:55 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  12:13 - 15:41
  3h 28min JPY 3,470 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:13
  12:18
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  12:23
  12:59
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:07
  13:42
  吉野口
  火车站
  timetable 时刻表
  13:48
  14:01
  下市口
  火车站
  14:01
  14:06
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  14:20
  15:38
  洞川温泉
  公交车站
  15:38
  15:41
 2. 2
  12:05 - 15:41
  3h 36min JPY 2,950 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:05
  12:10
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  12:15
  12:54
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:07
  13:42
  吉野口
  火车站
  timetable 时刻表
  13:48
  14:01
  下市口
  火车站
  14:01
  14:06
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  14:20
  15:38
  洞川温泉
  公交车站
  15:38
  15:41
 3. 3
  10:37 - 15:41
  5h 4min JPY 3,320 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:37
  10:42
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:47
  11:57
  河内长野
  河内長野
  火车站
  timetable 时刻表
  12:02
  12:22
  古市(大阪府)
  古市(大阪府)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:38
  13:31
  下市口
  火车站
  13:31
  13:36
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  14:20
  15:38
  洞川温泉
  公交车站
  15:38
  15:41
 4. 4
  08:03 - 15:41
  7h 38min JPY 2,950 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:03
  08:08
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  09:37
  10:32
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:07
  11:42
  吉野口
  火车站
  timetable 时刻表
  11:48
  12:03
  下市口
  火车站
  12:03
  12:08
  下市口站
  下市口駅
  公交车站
  14:20
  15:38
  洞川温泉
  公交车站
  15:38
  15:41
 5. 5
  07:55 - 09:52
  1h 57min JPY 27,420
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  07:55
  09:52
zoom bar parts