ภูเขาโคยะ → AKIZU NO GARTEN

出发时间:
12:46 01/22, 2021
cancel
 1. 1
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 4,870 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  13:08
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:12
  13:53
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:30
  15:34
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  16:17
  17:26
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  17:26
  17:29
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公交车站
  17:41
  17:44
 2. 2
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 6,080 5 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  13:08
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:12
  13:53
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:06
  14:52
  新今宫
  新今宮
  火车站
  timetable 时刻表
  15:06
  15:07
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  15:32
  17:26
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  17:26
  17:29
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公交车站
  17:41
  17:44
 3. 3
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 4,540 5 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  13:08
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:12
  13:53
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:30
  15:34
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  15:50
  16:52
  御坊
  火车站
  timetable 时刻表
  16:58
  17:26
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  17:26
  17:29
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公交车站
  17:41
  17:44
 4. 4
  13:03 - 18:58
  5h 55min JPY 3,590 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  13:08
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:12
  13:53
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:30
  15:34
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  15:50
  16:52
  御坊
  火车站
  timetable 时刻表
  17:25
  18:07
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  18:07
  18:58
 5. 5
  12:46 - 14:48
  2h 2min JPY 31,420
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  12:46
  14:48
zoom bar parts