วาคายามะ → AKIZU NO GARTEN

出发时间:
20:30 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  21:25 - 23:32
  2h 7min JPY 2,680 无换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:25
  22:41
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  22:41
  23:32
 2. 2
  20:57 - 23:46
  2h 49min JPY 1,690 无换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  20:57
  22:55
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  22:55
  23:46
 3. 3
  22:25 - 00:32
  2h 7min JPY 2,680 无换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  22:25
  23:41
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  23:41
  00:32
 4. 4
  06:05 - 08:40
  2h 35min JPY 1,690 无换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  07:49
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  07:49
  08:40
 5. 5
  20:30 - 21:40
  1h 10min JPY 27,530
  cancel cancel
  วาคายามะ
  20:30
  21:40
zoom bar parts