อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
01:14 01/25, 2021
cancel
 1. 1
  06:08 - 10:49
  4h 41min JPY 11,500 4 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  06:08
  06:16
  火车站
  东口
  06:16
  06:20
  桂站东口
  桂駅東口
  公交车站
  1番乗り場
  06:24
  06:49
  京都站前
  京都駅前
  公交车站
  06:49
  06:59
  京都
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:21
  10:24
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  10:33
  10:46
  直江津
  火车站
  南口
  10:46
  10:49
 2. 2
  06:08 - 10:49
  4h 41min JPY 11,520 5 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  06:08
  06:16
  火车站
  timetable 时刻表
  06:23
  06:32
  乌丸
  烏丸
  火车站
  06:32
  06:37
  四条(京都市营)
  四条(京都市営)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:38
  06:42
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:21
  10:24
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  10:33
  10:46
  直江津
  火车站
  南口
  10:46
  10:49
 3. 3
  06:50 - 11:57
  5h 7min JPY 12,340 6 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  06:50
  06:58
  火车站
  timetable 时刻表
  07:04
  07:12
  乌丸
  烏丸
  火车站
  07:12
  07:17
  四条(京都市营)
  四条(京都市営)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:18
  07:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  07:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:38
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:46
  10:51
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  11:07
  11:25
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  11:37
  11:54
  直江津
  火车站
  南口
  11:54
  11:57
 4. 4
  06:08 - 12:57
  6h 49min JPY 10,460 5 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  06:08
  06:16
  火车站
  timetable 时刻表
  06:19
  06:22
  东向日
  東向日
  火车站
  东口
  06:22
  06:35
  向日町
  火车站
  timetable 时刻表
  06:40
  06:48
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  11:19
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  12:54
  直江津
  火车站
  南口
  12:54
  12:57
 5. 5
  01:14 - 06:40
  5h 26min JPY 183,130
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  01:14
  06:40
zoom bar parts