อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
17:49 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  18:22 - 23:04
  4h 42min JPY 11,240 5 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  18:22
  18:30
  火车站
  timetable 时刻表
  18:35
  18:42
  乌丸
  烏丸
  火车站
  18:42
  18:47
  四条(京都市营)
  四条(京都市営)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:50
  18:55
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  19:10
  21:23
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  21:35
  22:38
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  22:46
  23:01
  直江津
  火车站
  南口
  23:01
  23:04
 2. 2
  18:11 - 23:04
  4h 53min JPY 11,020 3 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  18:11
  18:14
  阪急岚山站前(站前广场)
  阪急嵐山駅前〔駅前ターミナル〕
  公交车站
  18:14
  18:56
  京都站前
  京都駅前
  公交车站
  18:56
  19:06
  京都
  火车站
  中央口
  timetable 时刻表
  19:10
  21:23
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  21:35
  22:38
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  22:46
  23:01
  直江津
  火车站
  南口
  23:01
  23:04
 3. 3
  18:01 - 23:04
  5h 3min JPY 11,390 5 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  18:01
  18:09
  火车站
  timetable 时刻表
  18:20
  18:33
  大山崎
  火车站
  18:33
  18:42
  山崎(京都府)
  山崎(京都府)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:46
  19:02
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  19:10
  21:23
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  21:35
  22:38
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  22:46
  23:01
  直江津
  火车站
  南口
  23:01
  23:04
 4. 4
  18:11 - 23:37
  5h 26min JPY 11,030 3 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  18:11
  18:14
  阪急岚山站前
  阪急嵐山駅前
  公交车站
  18:14
  18:57
  京都站前
  京都駅前
  公交车站
  18:57
  19:07
  京都
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  19:10
  21:23
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  21:35
  22:24
  糸鱼川
  糸魚川
  火车站
  timetable 时刻表
  22:52
  23:34
  直江津
  火车站
  南口
  23:34
  23:37
 5. 5
  17:49 - 23:22
  5h 33min JPY 154,250
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  17:49
  23:22
zoom bar parts