นาโกย่า → ทาคาซากิ

出发时间:
05:08 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  06:41 - 09:17
  2h 36min JPY 14,390 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:41
  08:15
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  09:17
 2. 2
  06:41 - 10:12
  3h 31min JPY 11,880 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:41
  08:15
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:26
  10:12
 3. 3
  06:41 - 10:12
  3h 31min JPY 11,880 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:41
  08:08
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:15
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  10:12
 4. 4
  06:20 - 10:12
  3h 52min JPY 11,880 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  06:20
  08:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:26
  10:12
 5. 5
  05:08 - 09:48
  4h 40min JPY 121,530
  cancel cancel
  นาโกย่า
  05:08
  09:48
zoom bar parts