นาโกย่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出发时间:
16:19 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  16:59 - 21:06
  4h 7min JPY 13,920 2 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  16:59
  18:36
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:49
  20:35
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  20:45
  21:05
  犬吠
  火车站
  21:05
  21:06
 2. 2
  16:49 - 21:06
  4h 17min JPY 13,920 3 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  16:49
  18:17
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  18:28
  18:36
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:49
  20:35
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  20:45
  21:05
  犬吠
  火车站
  21:05
  21:06
 3. 3
  16:31 - 21:32
  5h 1min JPY 13,160 1 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  16:31
  18:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲中央口
  18:12
  18:27
  东京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公交车站
  1番のりば
  18:55
  21:26
  犬吠埼
  公交车站
  21:26
  21:32
 4. 4
  19:06 - 05:51
  10h 45min JPY 13,460 2 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  timetable 时刻表
  19:06
  20:45
  东京
  東京
  火车站
  八重洲中央口
  20:45
  21:00
  东京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公交车站
  1番のりば
  21:05
  23:23
  阵屋町(千叶县)
  陣屋町(千葉県)
  公交车站
  23:23
  23:32
  观音
  観音
  火车站
  timetable 时刻表
  05:39
  05:50
  犬吠
  火车站
  05:50
  05:51
 5. 5
  16:19 - 22:34
  6h 15min JPY 174,310
  cancel cancel
  นาโกย่า
  16:19
  22:34
zoom bar parts