นาโกย่า → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
21:38 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  22:08 - 08:52
  10h 44min JPY 21,720 3 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  13番口
  22:08
  22:15
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  公交车站
  22:15
  05:10
  广岛站
  広島駅〔南口〕
  公交车站
  05:10
  05:23
  广岛
  広島
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  06:05
  07:33
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  07:42
  07:45
  中洲川端
  火车站
  3号口
  07:45
  07:52
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  07:52
  08:35
  堀池
  公交车站
  08:35
  08:52
 2. 2
  22:08 - 08:57
  10h 49min JPY 21,720 3 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  13番口
  22:08
  22:15
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  公交车站
  22:15
  05:10
  广岛站
  広島駅〔南口〕
  公交车站
  05:10
  05:23
  广岛
  広島
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  06:05
  07:33
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  07:42
  07:45
  中洲川端
  火车站
  3号口
  07:45
  07:52
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  08:07
  08:53
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  08:53
  08:57
 3. 3
  05:55 - 10:12
  4h 17min JPY 30,840 3 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  7号口
  05:55
  06:00
  名古屋站前(Midland)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  公交车站
  06:00
  06:18
  县营名古屋机场
  県営名古屋空港
  公交车站
  4番のりば
  06:18
  06:21
  名古屋机场
  名古屋空港[小牧]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:45
  08:51
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  09:10
  09:40
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 4. 4
  05:55 - 10:12
  4h 17min JPY 30,900 3 换乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  火车站
  7号口
  05:55
  06:00
  名古屋站前(Midland)
  名古屋駅前〔ミッドランド〕
  公交车站
  06:00
  06:18
  县营名古屋机场
  県営名古屋空港
  公交车站
  4番のりば
  06:18
  06:21
  名古屋机场
  名古屋空港[小牧]
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  08:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:00
  09:08
  中洲川端
  火车站
  3号口
  09:08
  09:15
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  09:22
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 5. 5
  21:38 - 06:18
  8h 40min JPY 270,510
  cancel cancel
  นาโกย่า
  21:38
  06:18
zoom bar parts