ไมบาระ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出发时间:
12:31 10/26, 2021
cancel
 1. 1
  13:16 - 18:50
  5h 34min JPY 53,170 4 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:16
  13:51
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  14:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  江坂
  火车站
  14:21
  千里中央(北大阪急行电铁)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  火车站
  14:21
  14:29
  千里中央(大阪单轨铁路)
  千里中央(大阪モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:36
  14:49
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  15:20
  17:00
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:30
  18:42
  南小樽
  火车站
  18:42
  18:50
 2. 2
  12:57 - 18:50
  5h 53min JPY 44,890 3 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  13:25
  名古屋
  火车站
  广小路口
  13:25
  13:39
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  西检票口
  timetable 时刻表
  13:45
  14:33
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:15
  16:55
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:30
  18:42
  南小樽
  火车站
  18:42
  18:50
 3. 3
  12:57 - 18:50
  5h 53min JPY 45,010 4 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  13:25
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:33
  13:38
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:49
  14:33
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:15
  16:55
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:30
  18:42
  南小樽
  火车站
  18:42
  18:50
 4. 4
  13:20 - 19:50
  6h 30min JPY 50,130 4 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:20
  13:52
  草津(滋贺县)
  草津(滋賀県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:59
  14:51
  茨木(JR)
  茨木〔JR〕
  火车站
  西口
  14:51
  15:14
  宇野边
  宇野辺
  火车站
  timetable 时刻表
  15:17
  15:39
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:10
  17:55
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:30
  19:42
  南小樽
  火车站
  19:42
  19:50
 5. 5
  12:31 - 09:33
  21h 2min JPY 496,980
  cancel cancel
zoom bar parts