ไมบาระ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

出发时间:
05:39 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  06:50 - 12:05
  5h 15min JPY 17,820 2 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:50
  07:15
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:23
  09:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:08
  12:01
  八户
  八戸
  火车站
  西口
  12:01
  12:05
 2. 2
  06:07 - 12:05
  5h 58min JPY 17,380 2 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:07
  07:14
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:23
  09:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:08
  12:01
  八户
  八戸
  火车站
  西口
  12:01
  12:05
 3. 3
  07:57 - 13:08
  5h 11min JPY 17,820 1 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:57
  10:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:20
  13:04
  八户
  八戸
  火车站
  西口
  13:04
  13:08
 4. 4
  07:17 - 13:08
  5h 51min JPY 17,820 1 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:17
  09:42
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:20
  13:04
  八户
  八戸
  火车站
  西口
  13:04
  13:08
 5. 5
  05:39 - 17:26
  11h 47min JPY 406,200
  cancel cancel
zoom bar parts