ไมบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出发时间:
18:04 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  18:33 - 00:09
  5h 36min JPY 16,920 3 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  19:02
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  19:06
  20:45
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  21:08
  22:06
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  22:26
  23:30
  水上
  火车站
  23:30
  00:09
 2. 2
  18:57 - 00:48
  5h 51min JPY 16,920 2 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:57
  21:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  21:28
  22:21
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  00:09
  水上
  火车站
  00:09
  00:48
 3. 3
  18:57 - 00:48
  5h 51min JPY 16,920 2 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:57
  21:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  21:40
  22:38
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  23:05
  00:09
  水上
  火车站
  00:09
  00:48
 4. 4
  18:33 - 00:48
  6h 15min JPY 14,410 4 换乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  19:02
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  19:06
  20:38
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  20:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  22:16
  龙原
  籠原
  火车站
  timetable 时刻表
  22:18
  直达列车
  继续坐同一列车
  高崎
  火车站
  23:02
  新前桥
  新前橋
  火车站
  timetable 时刻表
  23:16
  00:09
  水上
  火车站
  00:09
  00:48
 5. 5
  18:04 - 23:39
  5h 35min JPY 174,340
  cancel cancel
zoom bar parts