โทยามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
04:04 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  04:04 - 04:28
  24min
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  正面口
  04:04
  04:28
 2. 2
  05:30 - 05:50
  20min JPY 210 IC JPY 180 无换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  正面口
  05:30
  05:35
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  05:38
  05:44
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  05:44
  05:50
 3. 3
  04:04 - 04:10
  6min JPY 920
  cancel cancel
  โทยามะ
  04:04
  04:10
zoom bar parts