โทยามะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
12:57 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  13:19 - 20:31
  7h 12min JPY 10,750 4 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:19
  14:22
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:00
  15:52
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  15:55
  直达列车
  继续坐同一列车
  盐尻
  塩尻
  火车站
  17:07
  小渊泽
  小淵沢
  火车站
  timetable 时刻表
  17:24
  17:57
  龙王
  竜王
  火车站
  南口
  17:57
  18:00
  龙王站(甲斐市)
  竜王駅(甲斐市)
  公交车站
  18:15
  19:04
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  19:04
  20:31
 2. 2
  13:19 - 20:31
  7h 12min JPY 10,550 4 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:19
  14:22
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:00
  15:52
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  15:55
  直达列车
  继续坐同一列车
  盐尻
  塩尻
  火车站
  17:07
  小渊泽
  小淵沢
  火车站
  timetable 时刻表
  17:24
  18:03
  甲府
  火车站
  南口
  18:03
  18:08
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  18:35
  19:04
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  19:04
  20:31
 3. 3
  13:19 - 20:31
  7h 12min JPY 10,020 4 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:19
  14:22
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  16:25
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  16:30
  17:35
  甲府
  火车站
  北口
  17:35
  17:38
  甲府站北口
  甲府駅北口
  公交车站
  1番のりば
  17:52
  17:55
  朝日5丁目(山梨县)
  朝日五丁目(山梨県)
  公交车站
  17:55
  17:58
  朝日5丁目(山梨县)
  朝日五丁目(山梨県)
  公交车站
  18:40
  19:04
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  19:04
  20:31
 4. 4
  14:19 - 21:34
  7h 15min JPY 9,950 2 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  14:19
  15:18
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  16:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  盐尻
  塩尻
  火车站
  19:16
  甲府
  火车站
  南口
  19:16
  19:21
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  19:40
  20:07
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  20:07
  21:34
 5. 5
  12:57 - 17:15
  4h 18min JPY 94,630
  cancel cancel
zoom bar parts