โทยามะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
07:47 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  08:07 - 13:41
  5h 34min JPY 6,920 3 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:07
  08:53
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  09:51
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  10:10
  11:10
  甲府
  火车站
  南口
  11:10
  11:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  12:14
  13:41
 2. 2
  07:47 - 13:41
  5h 54min JPY 10,550 3 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:47
  08:50
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  09:51
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  10:10
  11:10
  甲府
  火车站
  南口
  11:10
  11:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  11:45
  12:14
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  12:14
  13:41
 3. 3
  10:05 - 15:16
  5h 11min JPY 6,920 3 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:05
  10:51
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  11:00
  11:52
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  12:10
  13:15
  甲府
  火车站
  南口
  13:15
  13:20
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  13:20
  13:49
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  13:49
  15:16
 4. 4
  08:00 - 18:16
  10h 16min JPY 7,040 6 换乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:00
  08:50
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:19
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  09:48
  糸鱼川
  糸魚川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:30
  11:34
  南小谷
  火车站
  timetable 时刻表
  12:03
  14:01
  松本
  火车站
  timetable 时刻表
  14:17
  直达列车
  继续坐同一列车
  盐尻
  塩尻
  火车站
  15:03
  茅野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:18
  15:53
  甲府
  火车站
  南口
  15:53
  15:58
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  16:49
  18:16
 5. 5
  07:47 - 12:06
  4h 19min JPY 94,630
  cancel cancel
zoom bar parts