ฮาคาตะ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

出发时间:
12:45 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  13:15 - 19:38
  6h 23min JPY 17,690 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:15
  14:57
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  15:05
  17:32
  后免
  後免
  火车站
  timetable 时刻表
  17:57
  18:58
  奈半利
  火车站
  18:58
  19:00
  奈半利站
  奈半利駅
  公交车站
  19:12
  19:38
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  19:38
  19:38
 2. 2
  13:02 - 19:38
  6h 36min JPY 17,690 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:02
  14:52
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  15:05
  17:32
  后免
  後免
  火车站
  timetable 时刻表
  17:57
  18:58
  奈半利
  火车站
  18:58
  19:00
  奈半利站
  奈半利駅
  公交车站
  19:12
  19:38
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  19:38
  19:38
 3. 3
  14:15 - 21:00
  6h 45min JPY 17,690 3 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  14:15
  15:57
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  16:05
  18:37
  后免
  後免
  火车站
  timetable 时刻表
  19:22
  20:31
  奈半利
  火车站
  20:31
  20:33
  奈半利站
  奈半利駅
  公交车站
  20:37
  21:00
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  21:00
  21:00
 4. 4
  15:15 - 01:19
  10h 4min JPY 16,850 2 换乘
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:15
  16:57
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  17:05
  19:33
  后免
  後免
  火车站
  timetable 时刻表
  20:34
  21:41
  奈半利
  火车站
  21:41
  01:19
 5. 5
  12:45 - 20:40
  7h 55min JPY 174,570
  cancel cancel
zoom bar parts