อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร) → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
09:48 05/26, 2022
cancel
 1. 1
  10:40 - 15:28
  4h 48min JPY 11,560 5 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:40
  10:46
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:57
  11:47
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  12:00
  13:53
  盐尻
  塩尻
  火车站
  timetable 时刻表
  13:56
  14:54
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  15:06
  15:09
  酒折
  火车站
  15:09
  15:11
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  15:11
  15:13
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  15:13
  15:28
 2. 2
  10:01 - 15:28
  5h 27min JPY 15,450 4 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:01
  10:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:18
  12:53
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  13:16
  13:55
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  14:01
  14:57
  石和温泉
  火车站
  南口
  14:57
  14:59
  石和温泉站
  石和温泉駅
  公交车站
  15:01
  15:13
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  15:13
  15:28
 3. 3
  10:40 - 15:38
  4h 58min JPY 11,690 4 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:40
  10:46
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:57
  11:47
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  12:00
  13:53
  盐尻
  塩尻
  火车站
  timetable 时刻表
  13:56
  14:54
  甲府
  火车站
  南口
  14:54
  14:59
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  5番のりば
  15:03
  15:22
  西高桥(山梨县)
  西高橋(山梨県)
  公交车站
  15:22
  15:38
 4. 4
  11:27 - 16:41
  5h 14min JPY 14,040 3 换乘
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:27
  11:33
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:48
  13:37
  静冈
  静岡
  火车站
  timetable 时刻表
  13:45
  16:03
  甲府
  火车站
  南口
  16:03
  16:08
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  5番のりば
  16:11
  16:26
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  16:26
  16:41
 5. 5
  09:48 - 14:57
  5h 9min JPY 154,290
  cancel cancel
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  09:48
  14:57
zoom bar parts