นิกโก → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
15:27 05/25, 2022
cancel
 1. 1
  16:19 - 22:57
  6h 38min JPY 16,920 4 换乘
  cancel cancel
  นิกโก
  火车站
  timetable 时刻表
  16:19
  17:02
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  17:21
  18:16
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  20:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  21:03
  21:12
  长滨
  長浜
  火车站
  timetable 时刻表
  21:15
  21:30
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  21:30
  22:57
 2. 2
  15:42 - 22:57
  7h 15min JPY 13,710 IC JPY 13,703 4 换乘
  cancel cancel
  นิกโก
  火车站
  15:42
  15:50
  东武日光
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  15:54
  17:32
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  17:43
  18:04
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  20:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  21:03
  21:12
  长滨
  長浜
  火车站
  timetable 时刻表
  21:15
  21:30
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  21:30
  22:57
 3. 3
  15:42 - 22:57
  7h 15min JPY 14,130 IC JPY 14,111 4 换乘
  cancel cancel
  นิกโก
  火车站
  15:42
  15:50
  东武日光
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  15:54
  17:45
  浅草
  火车站
  timetable 时刻表
  17:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  18:22
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  18:40
  20:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  21:03
  21:12
  长滨
  長浜
  火车站
  timetable 时刻表
  21:15
  21:30
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  21:30
  22:57
 4. 4
  16:19 - 23:59
  7h 40min JPY 14,410 4 换乘
  cancel cancel
  นิกโก
  火车站
  timetable 时刻表
  16:19
  17:02
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  17:15
  19:07
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  19:33
  21:39
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  22:00
  22:10
  长滨
  長浜
  火车站
  timetable 时刻表
  22:17
  22:32
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  22:32
  23:59
 5. 5
  15:27 - 22:03
  6h 36min JPY 183,150
  cancel cancel
  นิกโก
  15:27
  22:03
zoom bar parts