นาระ → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

出发时间:
05:38 01/24, 2021
cancel
 1. 1
  06:24 - 09:39
  3h 15min JPY 8,570 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:24
  07:00
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  07:01
  07:20
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:35
  08:24
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:40
  09:39
 2. 2
  06:13 - 09:39
  3h 26min JPY 8,240 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:13
  07:07
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  07:15
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:35
  08:24
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:40
  09:39
 3. 3
  05:39 - 09:39
  4h 0min JPY 8,060 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:39
  直达列车
  继续坐同一列车
  京桥(大阪府)
  京橋(大阪府)
  火车站
  06:58
  北新地
  火车站
  06:58
  07:11
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  07:15
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:35
  08:24
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:40
  09:39
 4. 4
  07:00 - 09:58
  2h 58min JPY 8,240 2 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:00
  直达列车
  继续坐同一列车
  久宝寺
  火车站
  07:52
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:04
  08:53
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  09:05
  09:58
 5. 5
  05:38 - 08:50
  3h 12min JPY 85,310
  cancel cancel
  นาระ
  05:38
  08:50
zoom bar parts