นาระ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
14:44 01/23, 2021
cancel
 1. 1
  14:53 - 20:39
  5h 46min JPY 11,620 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  14:53
  15:42
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  18:27
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  19:02
  20:05
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  20:24
  20:36
  直江津
  火车站
  南口
  20:36
  20:39
 2. 2
  14:53 - 20:47
  5h 54min JPY 11,340 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  14:53
  15:42
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  18:27
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  19:02
  20:05
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  20:28
  20:44
  直江津
  火车站
  南口
  20:44
  20:47
 3. 3
  16:23 - 21:47
  5h 24min JPY 11,340 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:23
  17:12
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  17:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  19:55
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  20:17
  21:20
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  21:28
  21:44
  直江津
  火车站
  南口
  21:44
  21:47
 4. 4
  14:53 - 22:01
  7h 8min JPY 11,040 4 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  14:53
  15:42
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  16:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  18:27
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  18:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  19:43
  富山
  火车站
  timetable 时刻表
  19:56
  20:45
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:47
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  21:58
  直江津
  火车站
  南口
  21:58
  22:01
 5. 5
  14:44 - 20:21
  5h 37min JPY 172,930
  cancel cancel
  นาระ
  14:44
  20:21
zoom bar parts