นาระ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
06:46 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  07:06 - 10:37
  3h 31min JPY 11,320 2 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  久宝寺
  火车站
  08:04
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:18
  09:38
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  10:23
  寺家
  火车站
  10:23
  10:37
 2. 2
  07:06 - 10:45
  3h 39min JPY 11,500 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  久宝寺
  火车站
  08:04
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:18
  09:38
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  10:09
  濑野
  瀬野
  火车站
  南口
  10:09
  10:13
  濑野站
  瀬野駅
  公交车站
  10:15
  10:43
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  10:43
  10:45
 3. 3
  07:06 - 10:45
  3h 39min JPY 11,380 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  久宝寺
  火车站
  08:04
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:18
  09:38
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  10:19
  八本松
  火车站
  南口
  10:19
  10:23
  八本松
  八本松駅
  公交车站
  10:36
  10:43
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  10:43
  10:45
 4. 4
  07:06 - 10:50
  3h 44min JPY 11,480 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  久宝寺
  火车站
  08:04
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:14
  09:54
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  10:05
  10:38
  寺家
  火车站
  10:38
  10:41
  寺家站
  寺家駅
  公交车站
  10:46
  10:48
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  10:48
  10:50
 5. 5
  06:46 - 10:59
  4h 13min JPY 120,920
  cancel cancel
zoom bar parts