นาระ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
16:53 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  16:55 - 20:29
  3h 34min JPY 11,320 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:55
  17:31
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  17:35
  17:50
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  18:02
  19:23
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  19:40
  20:15
  寺家
  火车站
  20:15
  20:29
 2. 2
  16:55 - 20:35
  3h 40min JPY 11,380 4 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:55
  17:31
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  17:35
  17:50
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  18:06
  19:31
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  19:40
  20:11
  八本松
  火车站
  南口
  20:11
  20:15
  八本松
  八本松駅
  公交车站
  20:26
  20:33
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  20:33
  20:35
 3. 3
  16:53 - 20:52
  3h 59min JPY 11,650 2 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:53
  17:42
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  18:07
  19:52
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  20:05
  20:38
  寺家
  火车站
  20:38
  20:52
 4. 4
  16:55 - 21:11
  4h 16min JPY 11,740 3 换乘
  cancel cancel
  นาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:55
  直达列车
  继续坐同一列车
  新今宫
  新今宮
  火车站
  17:55
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  18:00
  18:04
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  18:18
  19:47
  广岛
  広島
  火车站
  南口
  19:47
  19:55
  广岛站
  広島駅〔南口〕
  公交车站
  13番のりば
  19:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  入野口
  入野口〔冠〕
  公交车站
  21:09
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  21:09
  21:11
 5. 5
  16:53 - 20:57
  4h 4min JPY 121,630
  cancel cancel
zoom bar parts