โทคุชิมะ → ฮามะโอสึ A-Qus

出发时间:
19:07 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  19:26 - 22:53
  3h 27min JPY 4,920 1 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  19:26
  19:30
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  19:30
  21:20
  三宫(日生楼前)
  三宮〔日生ビル前〕
  公交车站
  21:20
  21:28
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  中央口(西)
  timetable 时刻表
  21:37
  22:40
  大津
  火车站
  北口
  22:40
  22:53
 2. 2
  19:26 - 22:53
  3h 27min JPY 5,080 2 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  19:26
  19:30
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  19:30
  20:50
  高速舞子
  公交车站
  20:50
  21:01
  舞子
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  21:10
  21:33
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:37
  22:40
  大津
  火车站
  北口
  22:40
  22:53
 3. 3
  19:26 - 23:05
  3h 39min JPY 4,980 2 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  19:26
  19:30
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  19:30
  21:20
  三宫(日生楼前)
  三宮〔日生ビル前〕
  公交车站
  21:20
  21:28
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  中央口(西)
  timetable 时刻表
  21:37
  22:36
  山科
  火车站
  22:36
  22:41
  京阪山科
  火车站
  1番出入口
  timetable 时刻表
  22:45
  22:58
  琵琶湖滨大津
  びわ湖浜大津
  火车站
  22:58
  23:05
 4. 4
  19:40 - 23:18
  3h 38min JPY 5,080 1 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  19:40
  19:45
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  1番のりば
  19:45
  21:06
  高速舞子
  公交车站
  21:06
  21:17
  舞子
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  21:20
  23:05
  大津
  火车站
  北口
  23:05
  23:18
 5. 5
  19:07 - 21:45
  2h 38min JPY 62,060
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  19:07
  21:45
zoom bar parts