โทคุชิมะ → ฮามะโอสึ A-Qus

出发时间:
16:28 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  16:40 - 20:08
  3h 28min JPY 5,080 2 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  16:40
  16:45
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  1番のりば
  16:45
  18:06
  高速舞子
  公交车站
  18:06
  18:17
  舞子
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  18:18
  18:38
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:52
  19:55
  大津
  火车站
  北口
  19:55
  20:08
 2. 2
  16:40 - 20:08
  3h 28min JPY 5,080 2 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  16:40
  16:45
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  1番のりば
  16:45
  18:06
  高速舞子
  公交车站
  18:06
  18:17
  舞子
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  18:24
  18:47
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:52
  19:55
  大津
  火车站
  北口
  19:55
  20:08
 3. 3
  16:40 - 20:15
  3h 35min JPY 5,080 1 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  16:40
  16:45
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  1番のりば
  16:45
  18:06
  高速舞子
  公交车站
  18:06
  18:17
  舞子
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  18:18
  20:02
  大津
  火车站
  北口
  20:02
  20:15
 4. 4
  16:40 - 20:16
  3h 36min JPY 5,030 3 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  16:40
  16:45
  德岛站
  徳島駅
  公交车站
  1番のりば
  16:45
  18:06
  高速舞子
  公交车站
  18:06
  18:17
  舞子
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  18:24
  18:43
  神户(兵库县)
  神戸(兵庫県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:47
  19:51
  山科
  火车站
  19:51
  19:56
  京阪山科
  火车站
  1番出入口
  timetable 时刻表
  19:56
  20:09
  琵琶湖滨大津
  びわ湖浜大津
  火车站
  20:09
  20:16
 5. 5
  16:28 - 19:08
  2h 40min JPY 62,060
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  16:28
  19:08
zoom bar parts