โทคุชิมะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
08:58 10/21, 2021
cancel
 1. 1
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,370 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  timetable 时刻表
  10:26
  11:36
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  12:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:52
  15:22
  熊本
  火车站
  白川口
  15:22
  15:27
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  5番のりば
  15:38
  18:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  18:04
  18:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  18:20
  18:45
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公交车站
  18:45
  19:09
 2. 2
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,500 5 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  timetable 时刻表
  10:26
  11:36
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  12:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:52
  15:22
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  15:29
  15:41
  宇土
  火车站
  东口
  15:41
  15:43
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  16:03
  18:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  18:04
  18:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  18:20
  18:46
  鬼池港
  公交车站
  18:46
  19:09
 3. 3
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,500 5 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  timetable 时刻表
  10:26
  11:36
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  12:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:52
  15:22
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  15:29
  15:41
  宇土
  火车站
  东口
  15:41
  15:43
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  16:03
  18:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  18:04
  18:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  18:20
  18:45
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公交车站
  18:45
  19:09
 4. 4
  10:11 - 19:09
  8h 58min JPY 33,690 6 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  10:11
  10:15
  德岛站前
  徳島駅前
  公交车站
  15番のりば
  10:15
  10:43
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  10:43
  10:46
  德岛机场
  徳島空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:30
  12:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:06
  13:11
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  13:23
  13:58
  久留米
  火车站
  timetable 时刻表
  14:02
  15:41
  宇土
  火车站
  东口
  15:41
  15:43
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  16:03
  18:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  18:04
  18:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  18:20
  18:46
  鬼池港
  公交车站
  18:46
  19:09
 5. 5
  08:58 - 18:32
  9h 34min JPY 212,480
  cancel cancel
zoom bar parts