โทคุชิมะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
04:48 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  05:41 - 14:49
  9h 8min JPY 21,370 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  06:54
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:08
  08:15
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:36
  10:48
  熊本
  火车站
  白川口
  10:48
  10:53
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  5番のりば
  11:08
  13:34
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  13:34
  13:37
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  14:00
  14:25
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公交车站
  14:25
  14:49
 2. 2
  05:41 - 14:49
  9h 8min JPY 21,500 5 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  06:54
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:08
  08:15
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:36
  10:48
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  11:05
  11:18
  宇土
  火车站
  东口
  11:18
  11:20
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  11:33
  13:34
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  13:34
  13:37
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  14:00
  14:26
  鬼池港
  公交车站
  14:26
  14:49
 3. 3
  06:59 - 15:51
  8h 52min JPY 21,200 5 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  08:13
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:22
  09:19
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  09:41
  11:57
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  12:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  宇土
  火车站
  13:09
  网田
  網田
  火车站
  13:09
  13:11
  网田站前
  網田駅前
  公交车站
  13:26
  15:08
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  15:46
  15:51
 4. 4
  06:02 - 15:51
  9h 49min JPY 20,770 4 换乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  火车站
  timetable 时刻表
  06:02
  08:09
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:22
  09:19
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  09:41
  11:57
  熊本
  火车站
  白川口
  11:57
  12:02
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  5番のりば
  12:38
  15:08
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  15:46
  15:51
 5. 5
  04:48 - 14:20
  9h 32min JPY 252,080
  cancel cancel
zoom bar parts