โทบุนิกโก → ตลาดคาราโตะ

出发时间:
23:41 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  05:50 - 12:25
  6h 35min JPY 43,160 IC JPY 43,152 8 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  05:50
  05:57
  日光
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  06:41
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:51
  07:44
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  07:54
  08:02
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:07
  08:13
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  08:15
  08:26
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  08:26
  08:28
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:05
  10:45
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  10:50
  10:52
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  1番のりば
  11:05
  11:45
  小仓站巴士中心
  小倉駅バスセンター
  公交车站
  11:45
  11:53
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  小仓城口
  timetable 时刻表
  11:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  12:07
  下关
  下関
  火车站
  东口
  12:07
  12:12
  下关站
  下関駅
  公交车站
  3番のりば
  12:14
  12:21
  唐户
  唐戸(山口県)
  公交车站
  12:21
  12:25
 2. 2
  05:50 - 12:25
  6h 35min JPY 43,160 IC JPY 43,152 8 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  05:50
  05:57
  日光
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  06:41
  宇都宫
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:51
  07:44
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  07:54
  08:02
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:07
  08:13
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  08:15
  08:26
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  08:26
  08:28
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:05
  10:45
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  10:50
  10:52
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  1番のりば
  11:05
  11:41
  小仓站新干线口
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  11:41
  11:50
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  timetable 时刻表
  11:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  12:07
  下关
  下関
  火车站
  东口
  12:07
  12:12
  下关站
  下関駅
  公交车站
  3番のりば
  12:14
  12:21
  唐户
  唐戸(山口県)
  公交车站
  12:21
  12:25
 3. 3
  04:57 - 12:25
  7h 28min JPY 40,170 IC JPY 40,153 7 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  04:57
  05:52
  新栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  05:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  栃木
  火车站
  06:28
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  06:38
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  07:50
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:01
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  08:26
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  08:26
  08:28
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:05
  10:45
  北九州机场
  北九州空港
  机场
  10:50
  10:52
  北九州机场
  北九州空港(バス)
  公交车站
  1番のりば
  11:05
  11:41
  小仓站新干线口
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  11:41
  11:50
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  timetable 时刻表
  11:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  12:07
  下关
  下関
  火车站
  东口
  12:07
  12:12
  下关站
  下関駅
  公交车站
  3番のりば
  12:14
  12:21
  唐户
  唐戸(山口県)
  公交车站
  12:21
  12:25
 4. 4
  04:57 - 13:27
  8h 30min JPY 23,710 IC JPY 23,705 5 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  04:57
  05:52
  新栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  05:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  栃木
  火车站
  06:28
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  06:38
  07:41
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  07:51
  12:35
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:56
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  13:10
  下关
  下関
  火车站
  东口
  13:10
  13:15
  下关站
  下関駅
  公交车站
  3番のりば
  13:16
  13:23
  唐户
  唐戸(山口県)
  公交车站
  13:23
  13:27
 5. 5
  23:41 - 12:51
  13h 10min JPY 463,610
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  23:41
  12:51
zoom bar parts