โตเกียว → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

出发时间:
07:42 01/18, 2022
cancel
 1. 1
  08:28 - 14:27
  5h 59min JPY 36,060 IC JPY 36,050 5 换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:28
  08:36
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:41
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:06
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  09:06
  09:08
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:40
  11:05
  高松机场
  高松空港
  机场
  11:10
  11:12
  高松机场
  高松空港(バス)
  公交车站
  2番のりば
  11:20
  12:00
  高松筑港
  高松築港(バス)
  公交车站
  8番のりば
  12:00
  12:05
  高松港〔小豆岛航线〕
  高松港〔航路〕
  港口
  13:00
  13:35
  小豆岛土庄港<高速船乘船处>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  13:37
  13:40
  土庄港
  公交车站
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  公交车站
  14:25
  14:27
 2. 2
  08:09 - 14:27
  6h 18min JPY 18,960 3 换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:09
  11:22
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  11:42
  12:36
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  正面口
  12:36
  12:49
  高松港〔小豆岛航线〕
  高松港〔航路〕
  港口
  13:00
  13:35
  小豆岛土庄港<高速船乘船处>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  13:37
  13:40
  土庄港
  公交车站
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  公交车站
  14:25
  14:27
 3. 3
  08:09 - 14:27
  6h 18min JPY 19,130 4 换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:09
  11:22
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  11:42
  12:36
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  正面口
  12:36
  12:41
  高松站
  高松駅(香川県)
  公交车站
  8番のりば
  12:45
  12:48
  高松筑港
  高松築港(バス)
  公交车站
  3番のりば
  12:48
  12:53
  高松港〔小豆岛航线〕
  高松港〔航路〕
  港口
  13:00
  13:35
  小豆岛土庄港<高速船乘船处>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  13:37
  13:40
  土庄港
  公交车站
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  公交车站
  14:25
  14:27
 4. 4
  07:42 - 14:27
  6h 45min JPY 18,470 3 换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  07:42
  11:03
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  11:12
  12:07
  高松(香川县)
  高松(香川県)
  火车站
  正面口
  12:07
  12:20
  高松港〔小豆岛航线〕
  高松港〔航路〕
  港口
  12:45
  13:45
  小豆岛土庄港<高速船乘船处>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  13:47
  13:50
  土庄港
  公交车站
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  公交车站
  14:25
  14:27
 5. 5
  07:42 - 16:23
  8h 41min JPY 242,180
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  07:42
  16:23
zoom bar parts