อิเคะบุคุโระ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
08:02 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  08:49 - 11:27
  2h 38min JPY 4,040 IC JPY 4,040 2 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:49
  08:55
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  10:35
  甲府
  火车站
  南口
  10:35
  10:40
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  公交车站
  11:23
  11:27
 2. 2
  08:13 - 11:27
  3h 14min JPY 2,460 IC JPY 2,460 2 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:13
  08:18
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  08:30
  10:14
  甲府
  火车站
  南口
  10:14
  10:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  公交车站
  11:23
  11:27
 3. 3
  08:13 - 11:27
  3h 14min JPY 4,040 IC JPY 4,040 2 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:13
  08:22
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  08:30
  10:14
  甲府
  火车站
  南口
  10:14
  10:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  公交车站
  11:23
  11:27
 4. 4
  08:02 - 12:07
  4h 5min JPY 2,460 IC JPY 2,460 3 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:02
  08:12
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  08:17
  09:09
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:18
  10:55
  甲府
  火车站
  南口
  10:55
  11:00
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  11:25
  12:03
  昇仙峡滝上
  公交车站
  12:03
  12:07
 5. 5
  08:02 - 10:15
  2h 13min JPY 54,950
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  08:02
  10:15
zoom bar parts