โออิตะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

出发时间:
20:27 08/12, 2022
cancel
 1. 1
  05:34 - 12:44
  7h 10min JPY 46,320 IC JPY 46,307 5 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:34
  05:45
  别府(大分县)
  別府(大分県)
  火车站
  东口
  05:45
  05:53
  别府北滨
  別府北浜
  公交车站
  2番のりば
  05:55
  06:45
  大分机场(巴士)
  大分空港(バス)
  公交车站
  降車専用
  06:45
  06:46
  大分机场
  大分空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:35
  09:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:15
  09:25
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:46
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:55
  11:21
  土浦
  火车站
  西口
  11:21
  11:24
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  11:25
  11:52
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  11:52
  12:44
 2. 2
  05:32 - 12:44
  7h 12min JPY 46,090 IC JPY 46,077 4 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  府内中央口〔北口〕
  05:32
  05:35
  大分站前
  大分駅前
  公交车站
  1番のりば
  05:35
  06:45
  大分机场(巴士)
  大分空港(バス)
  公交车站
  降車専用
  06:45
  06:46
  大分机场
  大分空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:35
  09:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:15
  09:25
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  09:46
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:55
  11:21
  土浦
  火车站
  西口
  11:21
  11:24
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  11:25
  11:52
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  11:52
  12:44
 3. 3
  21:43 - 12:44
  15h 1min JPY 25,770 IC JPY 25,763 5 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:43
  22:35
  中津(大分县)
  中津(大分県)
  火车站
  timetable 时刻表
  22:40
  23:41
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  23:41
  23:47
  小仓站新干线口
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  00:50
  05:00
  BS広島駅北口〔グラノード広島1F〕
  公交车站
  05:00
  05:10
  广岛
  広島
  火车站
  新干线口
  timetable 时刻表
  06:00
  09:49
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:55
  11:21
  土浦
  火车站
  西口
  11:21
  11:24
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  11:25
  11:52
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  11:52
  12:44
 4. 4
  06:49 - 13:34
  6h 45min JPY 41,210 IC JPY 41,197 4 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  府内中央口〔北口〕
  06:49
  06:52
  大分站前
  大分駅前
  公交车站
  1番のりば
  06:52
  07:52
  大分机场(巴士)
  大分空港(バス)
  公交车站
  降車専用
  07:52
  07:53
  大分机场
  大分空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:35
  10:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  10:15
  10:25
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:33
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  10:48
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:15
  12:11
  土浦
  火车站
  西口
  12:11
  12:14
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公交车站
  5番のりば
  12:20
  12:42
  高冈(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公交车站
  12:42
  13:34
 5. 5
  20:27 - 10:42
  14h 15min JPY 363,930
  cancel cancel
  โออิตะ
  20:27
  10:42
zoom bar parts