โออิตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
04:58 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  05:18 - 08:29
  3h 11min JPY 4,930 3 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:18
  07:05
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  07:30
  07:50
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  07:54
  08:10
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  08:10
  08:14
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  08:14
  08:25
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  08:25
  08:29
 2. 2
  05:56 - 09:16
  3h 20min JPY 6,530 2 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:56
  07:29
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:41
  07:56
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:04
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  08:46
  饭冢
  飯塚
  火车站
  08:46
  09:16
 3. 3
  05:27 - 09:22
  3h 55min JPY 4,190 1 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  府内中央口〔北口〕
  05:27
  05:32
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公交车站
  05:32
  07:55
  西铁高速巴士中心
  西鉄天神高速バスターミナル
  公交车站
  08:24
  09:18
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  09:18
  09:22
 4. 4
  05:34 - 09:56
  4h 22min JPY 3,400 3 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:34
  06:44
  柳浦
  柳ヶ浦
  火车站
  timetable 时刻表
  06:47
  07:37
  行桥
  行橋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:51
  08:46
  田川伊田
  火车站
  08:46
  08:49
  伊田站
  伊田駅
  公交车站
  09:04
  09:40
  堀池
  公交车站
  09:40
  09:56
 5. 5
  04:58 - 06:59
  2h 1min JPY 45,120
  cancel cancel
zoom bar parts