โออิตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
06:40 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  06:40 - 09:48
  3h 8min JPY 5,150 2 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:40
  08:24
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  08:33
  08:54
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  08:59
  09:18
  饭冢
  飯塚
  火车站
  09:18
  09:48
 2. 2
  06:40 - 09:55
  3h 15min JPY 4,930 3 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:40
  08:24
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  08:33
  08:54
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  08:59
  09:15
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  09:15
  09:19
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  09:40
  09:51
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  09:51
  09:55
 3. 3
  07:14 - 10:27
  3h 13min JPY 4,770 2 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:14
  08:57
  黑崎
  黒崎
  火车站
  timetable 时刻表
  09:07
  直达列车
  继续坐同一列车
  折尾
  火车站
  09:56
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  09:56
  10:00
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  10:12
  10:23
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:23
  10:27
 4. 4
  06:57 - 10:47
  3h 50min JPY 4,190 1 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  府内中央口〔北口〕
  06:57
  07:02
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公交车站
  07:02
  09:26
  西铁高速巴士中心
  西鉄天神高速バスターミナル
  公交车站
  09:49
  10:43
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:43
  10:47
 5. 5
  06:40 - 08:49
  2h 9min JPY 37,920
  cancel cancel
zoom bar parts