โอซากะ → ร้านน้ำแข็งไส คาวางุจิ

出发时间:
07:49 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  08:31 - 11:57
  3h 26min JPY 9,830 4 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:31
  08:35
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:45
  09:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  09:38
  10:04
  丰桥
  豊橋
  火车站
  东口
  10:04
  10:14
  新丰桥
  新豊橋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:15
  10:50
  三河田原
  火车站
  10:50
  10:53
  田原站前
  田原駅前
  公交车站
  11:00
  11:54
  恋路ヶ浜
  公交车站
  11:54
  11:57
 2. 2
  08:01 - 11:57
  3h 56min JPY 8,670 4 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:01
  08:05
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:15
  09:04
  名古屋
  火车站
  广小路口
  09:04
  09:18
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  西检票口
  timetable 时刻表
  09:18
  10:07
  丰桥
  豊橋
  火车站
  东口
  10:07
  10:13
  新丰桥
  新豊橋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:15
  10:50
  三河田原
  火车站
  10:50
  10:53
  田原站前
  田原駅前
  公交车站
  11:00
  11:54
  恋路ヶ浜
  公交车站
  11:54
  11:57
 3. 3
  07:53 - 11:57
  4h 4min JPY 8,670 4 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:53
  07:57
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:09
  08:58
  名古屋
  火车站
  广小路口
  08:58
  09:12
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  西检票口
  timetable 时刻表
  09:18
  10:07
  丰桥
  豊橋
  火车站
  东口
  10:07
  10:13
  新丰桥
  新豊橋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:15
  10:50
  三河田原
  火车站
  10:50
  10:53
  田原站前
  田原駅前
  公交车站
  11:00
  11:54
  恋路ヶ浜
  公交车站
  11:54
  11:57
 4. 4
  10:03 - 14:46
  4h 43min JPY 3,880 3 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:03
  10:19
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  伊势中川
  伊勢中川
  火车站
  12:36
  松阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:38
  13:29
  中之乡
  中之郷
  火车站
  13:29
  13:32
  鸟羽港
  鳥羽港
  港口
  13:40
  14:35
  伊良湖港
  港口
  14:37
  14:46
 5. 5
  07:49 - 11:53
  4h 4min JPY 97,060
  cancel cancel
  โอซากะ
  07:49
  11:53
zoom bar parts