โอซากะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
14:58 09/19, 2021
cancel
 1. 1
  16:02 - 07:31
  15h 29min JPY 21,000 4 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:02
  16:05
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:18
  19:45
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  20:11
  20:23
  宇土
  火车站
  东口
  20:23
  20:25
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  20:33
  22:34
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  06:59
  07:26
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  07:26
  07:31
 2. 2
  15:53 - 07:31
  15h 38min JPY 21,180 3 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:53
  15:57
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:06
  19:11
  熊本
  火车站
  白川口
  19:11
  19:16
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  5番のりば
  20:08
  22:34
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  06:59
  07:26
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  07:26
  07:31
 3. 3
  15:53 - 07:31
  15h 38min JPY 21,000 4 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:53
  15:57
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:06
  19:11
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  19:20
  19:32
  宇土
  火车站
  东口
  19:32
  19:34
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  20:33
  22:34
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  06:59
  07:26
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  07:26
  07:31
 4. 4
  15:30 - 07:31
  16h 1min JPY 21,180 3 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:30
  16:33
  姬路
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  16:48
  19:45
  熊本
  火车站
  白川口
  19:45
  19:50
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  5番のりば
  20:08
  22:34
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  06:59
  07:26
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  07:26
  07:31
 5. 5
  14:58 - 00:56
  9h 58min JPY 285,210
  cancel cancel
zoom bar parts