โอมิยะ (ไซตามะ) → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出发时间:
01:36 05/28, 2022
cancel
 1. 1
  04:28 - 05:32
  1h 4min JPY 570 IC JPY 564 1 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  04:28
  04:57
  王子
  火车站
  timetable 时刻表
  05:07
  05:13
  本驹込
  本駒込
  火车站
  1号口
  05:13
  05:32
 2. 2
  04:28 - 05:35
  1h 7min JPY 620 IC JPY 616 2 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  04:28
  04:52
  赤羽
  火车站
  timetable 时刻表
  04:58
  05:03
  板桥
  板橋
  火车站
  西口
  05:03
  05:13
  新板桥
  新板橋
  火车站
  A3口
  timetable 时刻表
  05:15
  05:23
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  05:23
  05:35
 3. 3
  04:28 - 05:49
  1h 21min JPY 790 IC JPY 781 1 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  04:28
  05:19
  有乐町
  有楽町
  火车站
  中央西口
  05:19
  05:27
  日比谷
  火车站
  B1口
  timetable 时刻表
  05:27
  05:37
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  05:37
  05:49
 4. 4
  05:00 - 05:59
  59min JPY 620 IC JPY 616 1 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:00
  05:30
  板桥
  板橋
  火车站
  西口
  05:30
  05:40
  新板桥
  新板橋
  火车站
  A3口
  timetable 时刻表
  05:40
  05:47
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  05:47
  05:59
 5. 5
  01:36 - 02:17
  41min JPY 16,750
  cancel cancel
zoom bar parts