โอมิยะ (ไซตามะ) → ฮาชิโมโตะยะ

出发时间:
17:53 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  17:59 - 23:37
  5h 38min JPY 13,700 3 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:59
  18:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  20:14
  名古屋
  火车站
  广小路口
  20:14
  20:28
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  20:30
  21:56
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  21:58
  22:08
  室生口大野
  火车站
  22:08
  23:37
 2. 2
  18:13 - 00:16
  6h 3min JPY 15,030 3 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:13
  18:46
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  19:00
  21:15
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  21:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  大和西大寺
  火车站
  22:20
  大和八木
  火车站
  timetable 时刻表
  22:26
  22:47
  室生口大野
  火车站
  22:47
  00:16
 3. 3
  17:59 - 00:16
  6h 17min JPY 15,030 3 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:59
  18:49
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  19:00
  21:15
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  21:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  大和西大寺
  火车站
  22:20
  大和八木
  火车站
  timetable 时刻表
  22:26
  22:47
  室生口大野
  火车站
  22:47
  00:16
 4. 4
  18:06 - 00:18
  6h 12min JPY 12,610 4 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:06
  18:39
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:51
  20:31
  名古屋
  火车站
  广小路口
  20:31
  20:45
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  20:45
  21:46
  伊势中川
  伊勢中川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:56
  22:38
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  22:40
  22:49
  室生口大野
  火车站
  22:49
  00:18
 5. 5
  17:53 - 00:15
  6h 22min JPY 197,800
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  17:53
  00:15
zoom bar parts