คุระชิกิ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
11:16 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  11:55 - 15:27
  3h 32min JPY 9,500 4 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  11:55
  12:12
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:23
  13:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  13:33
  13:52
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  14:01
  14:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  14:31
  14:46
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  14:46
  15:27
 2. 2
  11:36 - 15:27
  3h 51min JPY 9,500 4 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  11:36
  11:56
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:23
  13:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  13:33
  13:52
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  14:01
  14:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  14:31
  14:46
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  14:46
  15:27
 3. 3
  12:49 - 16:52
  4h 3min JPY 9,120 3 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  12:49
  13:06
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:23
  14:22
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  14:33
  14:52
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  15:01
  15:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  15:25
  16:52
 4. 4
  11:55 - 17:59
  6h 4min JPY 6,100 5 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  11:55
  12:12
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:13
  13:18
  相生(兵库县)
  相生(兵庫県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:21
  13:40
  姬路
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  13:57
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  16:36
  长滨
  長浜
  火车站
  timetable 时刻表
  16:39
  16:54
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  16:54
  16:56
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  17:02
  17:18
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  17:18
  17:59
 5. 5
  11:16 - 15:17
  4h 1min JPY 110,890
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  11:16
  15:17
zoom bar parts