คุระชิกิ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
13:03 07/05, 2022
cancel
 1. 1
  13:13 - 15:11
  1h 58min JPY 4,860 2 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  13:13
  13:21
  新仓敷
  新倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  13:32
  14:21
  东广岛
  東広島
  火车站
  14:21
  14:25
  东广岛站
  東広島駅
  公交车站
  14:25
  14:44
  西条站
  西条駅(広島県)
  公交车站
  14:44
  15:11
 2. 2
  13:28 - 15:48
  2h 20min JPY 2,140 2 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  13:28
  14:39
  糸崎
  火车站
  timetable 时刻表
  14:54
  15:39
  寺家
  火车站
  15:39
  15:42
  寺家站
  寺家駅
  公交车站
  15:44
  15:46
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  15:46
  15:48
 3. 3
  13:13 - 15:48
  2h 35min JPY 2,140 2 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  13:13
  14:22
  糸崎
  火车站
  timetable 时刻表
  14:54
  15:39
  寺家
  火车站
  15:39
  15:42
  寺家站
  寺家駅
  公交车站
  15:44
  15:46
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  15:46
  15:48
 4. 4
  13:28 - 15:53
  2h 25min JPY 1,980 1 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  13:28
  14:39
  糸崎
  火车站
  timetable 时刻表
  14:54
  15:39
  寺家
  火车站
  15:39
  15:53
 5. 5
  13:03 - 14:36
  1h 33min JPY 38,120
  cancel cancel
zoom bar parts