อาซากุสะ → คินเท็ตสึนาระ

出发时间:
10:07 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  10:34 - 14:13
  3h 39min JPY 14,380 IC JPY 14,368 3 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:34
  10:55
  泉岳寺
  火车站
  timetable 时刻表
  10:55
  10:57
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:07
  13:15
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  13:27
  14:13
 2. 2
  10:28 - 14:13
  3h 45min JPY 14,380 IC JPY 14,368 2 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:28
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  10:52
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:07
  13:15
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  13:27
  14:13
 3. 3
  10:07 - 14:13
  4h 6min JPY 14,640 IC JPY 14,628 4 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:07
  10:28
  泉岳寺
  火车站
  timetable 时刻表
  10:28
  10:30
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:40
  13:12
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  13:27
  13:33
  竹田(京都府)
  竹田(京都府)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:34
  14:13
 4. 4
  10:44 - 14:20
  3h 36min JPY 14,380 IC JPY 14,368 3 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  11:07
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:17
  13:21
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  13:40
  14:10
  大和西大寺
  火车站
  timetable 时刻表
  14:15
  14:20
 5. 5
  10:07 - 16:16
  6h 9min JPY 171,520
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  10:07
  16:16
zoom bar parts