เซ็นได → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出发时间:
04:54 08/17, 2022
cancel
 1. 1
  06:37 - 08:46
  2h 9min JPY 6,220 IC JPY 6,218 2 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  07:43
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:52
  08:19
  池袋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  08:29
  茗荷谷
  火车站
  1号口
  08:29
  08:46
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 2. 2
  06:37 - 08:48
  2h 11min JPY 11,980 IC JPY 11,978 1 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  08:07
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:19
  08:31
  茗荷谷
  火车站
  1号口
  08:31
  08:48
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 3. 3
  06:37 - 08:50
  2h 13min JPY 6,260 IC JPY 6,260 2 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  07:43
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:52
  08:19
  池袋
  火车站
  东口
  08:19
  08:23
  池袋站东口
  池袋駅東口
  公交车站
  11番のりば
  08:26
  08:48
  白山二丁目
  白山二丁目(東京都)
  公交车站
  08:48
  08:50
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 4. 4
  06:07 - 08:51
  2h 44min JPY 10,830 IC JPY 10,828 2 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  06:07
  08:16
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:27
  08:39
  茗荷谷
  火车站
  1号口
  08:39
  08:42
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公交车站
  08:44
  08:50
  共同印刷
  公交车站
  08:50
  08:51
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 5. 5
  04:54 - 09:22
  4h 28min JPY 136,100
  cancel cancel
  เซ็นได
  04:54
  09:22
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
zoom bar parts