เซ็นได → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出发时间:
04:46 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  06:36 - 12:30
  5h 54min JPY 17,380 4 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  06:36
  08:55
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:09
  11:36
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:44
  11:48
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:52
  12:05
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  北口
  12:05
  12:08
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  4番乗り場
  12:10
  12:27
  大樋桥
  大樋橋
  公交车站
  12:27
  12:30
 2. 2
  10:03 - 13:32
  3h 29min JPY 37,080 IC JPY 37,081 3 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  10:03
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  10:26
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:25
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  12:30
  12:35
  大阪国际机场(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公交车站
  7番乗り場
  12:44
  12:59
  阪急伊丹
  公交车站
  9番乗り場
  12:59
  13:02
  阪急伊丹
  公交车站
  4番乗り場
  13:18
  13:29
  大樋桥
  大樋橋
  公交车站
  13:29
  13:32
 3. 3
  10:03 - 13:34
  3h 31min JPY 37,080 IC JPY 37,081 3 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  10:03
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  10:26
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:25
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  12:30
  12:35
  大阪国际机场(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公交车站
  7番乗り場
  12:44
  12:59
  阪急伊丹
  公交车站
  9番乗り場
  12:59
  13:02
  阪急伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  13:18
  13:31
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  13:31
  13:34
 4. 4
  06:24 - 13:34
  7h 10min JPY 21,890 3 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  06:24
  09:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:33
  12:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:38
  直达列车
  继续坐同一列车
  尼崎(东海道本线)
  尼崎〔JR〕
  火车站
  13:01
  伊丹(福知山线)
  伊丹(福知山線)
  火车站
  西口
  13:01
  13:04
  JR伊丹
  JR伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  13:12
  13:31
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  13:31
  13:34
 5. 5
  04:46 - 14:48
  10h 2min JPY 316,340
  cancel cancel
zoom bar parts