มิโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

出发时间:
07:57 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  08:48 - 12:52
  4h 4min JPY 5,590 IC JPY 5,590 3 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  08:48
  10:11
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:21
  直达列车
  继续坐同一列车
  立川
  火车站
  11:37
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  11:55
  御岳
  御嶽
  火车站
  11:55
  12:38
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  12:45
  12:51
  御岳山
  火车站
  12:51
  12:52
 2. 2
  08:13 - 12:52
  4h 39min JPY 4,010 IC JPY 4,010 4 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  08:13
  09:56
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  09:59
  10:22
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  10:37
  直达列车
  继续坐同一列车
  立川
  火车站
  11:37
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  11:55
  御岳
  御嶽
  火车站
  11:55
  12:38
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  12:45
  12:51
  御岳山
  火车站
  12:51
  12:52
 3. 3
  08:13 - 12:52
  4h 39min JPY 4,300 IC JPY 4,294 5 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  08:13
  09:56
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  10:02
  10:26
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  10:37
  直达列车
  继续坐同一列车
  立川
  火车站
  11:37
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  11:55
  御岳
  御嶽
  火车站
  11:55
  11:58
  御岳站
  御岳駅
  公交车站
  12:10
  12:20
  Cable Car下
  ケーブル下
  公交车站
  12:20
  12:27
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  12:45
  12:51
  御岳山
  火车站
  12:51
  12:52
 4. 4
  08:13 - 12:52
  4h 39min JPY 3,720 IC JPY 3,715 5 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  08:13
  09:56
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  09:59
  10:16
  高田马场
  高田馬場
  火车站
  timetable 时刻表
  10:25
  直达列车
  继续坐同一列车
  小平
  火车站
  11:09
  拜岛
  拝島
  火车站
  timetable 时刻表
  11:19
  11:37
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  11:55
  御岳
  御嶽
  火车站
  11:55
  12:38
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  12:45
  12:51
  御岳山
  火车站
  12:51
  12:52
 5. 5
  07:57 - 10:46
  2h 49min JPY 63,120
  cancel cancel
zoom bar parts