เมอิเท็ตสึนาโกย่า → มารีนโอเอซิสฮะคะตะ

出发时间:
12:57 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  13:34 - 17:01
  3h 27min JPY 13,770 1 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  西检票口
  13:34
  13:42
  名古屋
  火车站
  广小路口
  timetable 时刻表
  13:47
  15:39
  福山
  火车站
  南口
  15:39
  15:47
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  16:00
  16:59
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  16:59
  17:01
 2. 2
  13:22 - 17:01
  3h 39min JPY 13,960 3 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:22
  13:25
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:30
  13:35
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:47
  15:39
  福山
  火车站
  南口
  15:39
  15:47
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  16:00
  16:59
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  16:59
  17:01
 3. 3
  13:15 - 17:01
  3h 46min JPY 13,960 3 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:15
  13:19
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:23
  13:28
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:47
  15:39
  福山
  火车站
  南口
  15:39
  15:47
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  16:00
  16:59
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  16:59
  17:01
 4. 4
  13:07 - 17:01
  3h 54min JPY 13,960 3 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:07
  13:10
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:16
  13:21
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:47
  15:39
  福山
  火车站
  南口
  15:39
  15:47
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  16:00
  16:59
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  16:59
  17:01
 5. 5
  12:57 - 18:12
  5h 15min JPY 152,810
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  12:57
  18:12
zoom bar parts