เมอิเท็ตสึนาโกย่า → มารีนโอเอซิสฮะคะตะ

出发时间:
08:03 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  08:45 - 12:06
  3h 21min JPY 13,770 1 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  西检票口
  08:45
  08:53
  名古屋
  火车站
  广小路口
  timetable 时刻表
  08:58
  10:52
  福山
  火车站
  南口
  10:52
  11:00
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  11:05
  12:04
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  12:04
  12:06
 2. 2
  08:37 - 12:06
  3h 29min JPY 13,960 3 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:37
  08:40
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:45
  08:50
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:58
  10:52
  福山
  火车站
  南口
  10:52
  11:00
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  11:05
  12:04
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  12:04
  12:06
 3. 3
  08:22 - 12:06
  3h 44min JPY 13,960 3 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:22
  08:25
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:29
  08:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:47
  10:39
  福山
  火车站
  南口
  10:39
  10:47
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  11:05
  12:04
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  12:04
  12:06
 4. 4
  08:03 - 13:17
  5h 14min JPY 152,810
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  08:03
  13:17
zoom bar parts