เมอิเท็ตสึนาโกย่า → มารีนโอเอซิสฮะคะตะ

出发时间:
07:23 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:34 - 12:06
  3h 32min JPY 13,770 1 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  西检票口
  08:34
  08:42
  名古屋
  火车站
  广小路口
  timetable 时刻表
  08:47
  10:39
  福山
  火车站
  南口
  10:39
  10:47
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  11:05
  12:04
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  12:04
  12:06
 2. 2
  08:21 - 12:06
  3h 45min JPY 13,960 3 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:21
  08:25
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:30
  08:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:47
  10:39
  福山
  火车站
  南口
  10:39
  10:47
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  11:05
  12:04
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  12:04
  12:06
 3. 3
  08:13 - 12:06
  3h 53min JPY 13,960 3 换乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:13
  08:16
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:20
  08:24
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:47
  10:39
  福山
  火车站
  南口
  10:39
  10:47
  福山站前
  福山駅前
  公交车站
  11:05
  12:04
  伯方岛巴士站
  伯方島バスストップ
  公交车站
  12:04
  12:06
 4. 4
  07:23 - 12:40
  5h 17min JPY 164,490
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  07:23
  12:40
zoom bar parts