สนามบินนาริตะ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

出发时间:
04:38 10/19, 2021
cancel
 1. 1
  06:03 - 10:14
  4h 11min JPY 2,910 IC JPY 2,902 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  06:03
  06:27
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  06:30
  06:37
  京成成田
  火车站
  西口
  06:37
  06:45
  成田
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  07:01
  07:45
  我孙子(千叶县)
  我孫子(千葉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:51
  08:25
  土浦
  火车站
  timetable 时刻表
  08:50
  09:18
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:24
  10:10
  山方宿
  火车站
  10:10
  10:14
 2. 2
  05:39 - 10:14
  4h 35min JPY 2,910 IC JPY 2,902 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  05:39
  06:03
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  06:06
  06:12
  京成成田
  火车站
  西口
  06:12
  06:20
  成田
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  06:32
  07:14
  我孙子(千叶县)
  我孫子(千葉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:27
  08:45
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:24
  10:10
  山方宿
  火车站
  10:10
  10:14
 3. 3
  05:39 - 10:14
  4h 35min JPY 3,210 IC JPY 3,202 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  05:39
  06:03
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  06:06
  06:12
  京成成田
  火车站
  西口
  06:12
  06:20
  成田
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  06:40
  07:10
  佐原
  火车站
  timetable 时刻表
  07:13
  07:34
  鹿岛神宫
  鹿島神宮
  火车站
  timetable 时刻表
  07:38
  直达列车
  继续坐同一列车
  荒野台
  火车站
  09:07
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:24
  10:10
  山方宿
  火车站
  10:10
  10:14
 4. 4
  04:53 - 10:14
  5h 21min JPY 3,690 IC JPY 3,682 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  04:53
  05:17
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  05:20
  06:18
  东中山
  東中山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:21
  06:55
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  07:06
  09:00
  水户
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:24
  10:10
  山方宿
  火车站
  10:10
  10:14
 5. 5
  04:38 - 06:30
  1h 52min JPY 64,340
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  04:38
  06:30
zoom bar parts