สนามบินนาริตะ → คาเมะยามะสวนสาธารณะสนามเทนนิส

出发时间:
00:47 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  05:17 - 12:12
  6h 55min JPY 48,860 IC JPY 48,839 5 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  05:17
  05:41
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  05:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  京成高砂
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  押上[东京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  火车站
  06:58
  泉岳寺
  火车站
  timetable 时刻表
  07:04
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  07:33
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  07:33
  07:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:10
  10:00
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:22
  10:28
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  10:43
  11:18
  新山口
  火车站
  北口
  11:18
  11:23
  新山口站
  新山口駅
  公交车站
  4番のりば
  11:30
  12:02
  市民会馆前(山口市)
  市民会館前(山口市)
  公交车站
  12:02
  12:12
 2. 2
  05:56 - 12:58
  7h 2min JPY 22,320 IC JPY 22,314 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  05:56
  06:20
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  06:23
  直达列车
  继续坐同一列车
  京成高砂
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  押上[东京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  火车站
  07:28
  新桥
  新橋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:38
  07:43
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  07:59
  12:16
  新山口
  火车站
  timetable 时刻表
  12:24
  12:47
  山口(山口县)
  山口(山口県)
  火车站
  12:47
  12:50
  山口站(山口县)
  山口駅(山口県)
  公交车站
  2番のりば
  12:50
  12:54
  美术馆前
  美術館前(山口県)
  公交车站
  12:54
  12:58
 3. 3
  05:39 - 12:58
  7h 19min JPY 22,320 IC JPY 22,307 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  05:39
  06:03
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  06:06
  06:25
  京成佐仓
  京成佐倉
  火车站
  timetable 时刻表
  06:28
  直达列车
  继续坐同一列车
  京成高砂
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  押上[东京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  07:44
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  07:59
  12:16
  新山口
  火车站
  timetable 时刻表
  12:24
  12:47
  山口(山口县)
  山口(山口県)
  火车站
  12:47
  12:50
  山口站(山口县)
  山口駅(山口県)
  公交车站
  2番のりば
  12:50
  12:54
  美术馆前
  美術館前(山口県)
  公交车站
  12:54
  12:58
 4. 4
  05:56 - 13:07
  7h 11min JPY 22,490 IC JPY 22,484 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  05:56
  06:20
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  06:23
  直达列车
  继续坐同一列车
  京成高砂
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  押上[东京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  火车站
  07:28
  新桥
  新橋
  火车站
  timetable 时刻表
  07:45
  07:51
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  07:59
  12:16
  新山口
  火车站
  北口
  12:16
  12:21
  新山口站
  新山口駅
  公交车站
  4番のりば
  12:30
  13:01
  白石(山口市)
  白石(山口市)
  公交车站
  13:01
  13:07
 5. 5
  00:47 - 12:35
  11h 48min JPY 483,360
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  00:47
  12:35
zoom bar parts