ชินโอซากะ → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出发时间:
10:38 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  10:57 - 15:59
  5h 2min JPY 16,660 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:57
  13:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:39
  15:29
  铫子
  銚子
  火车站
  15:29
  15:33
  铫子站
  銚子駅
  公交车站
  6番のりば
  15:41
  15:55
  犬吠(千叶县)
  犬吠(千葉県)
  公交车站
  15:55
  15:59
 2. 2
  10:45 - 15:59
  5h 14min JPY 16,660 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:45
  13:08
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  13:16
  13:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:39
  15:29
  铫子
  銚子
  火车站
  15:29
  15:33
  铫子站
  銚子駅
  公交车站
  6番のりば
  15:41
  15:55
  犬吠(千叶县)
  犬吠(千葉県)
  公交车站
  15:55
  15:59
 3. 3
  10:45 - 16:09
  5h 24min JPY 16,470 1 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:45
  13:15
  东京
  東京
  火车站
  八重洲中央口
  13:15
  13:30
  东京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公交车站
  1番のりば
  13:30
  16:03
  犬吠埼
  公交车站
  16:03
  16:09
 4. 4
  10:57 - 16:24
  5h 27min JPY 16,680 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:57
  13:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:39
  15:29
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  16:03
  16:23
  犬吠
  火车站
  16:23
  16:24
 5. 5
  10:38 - 18:55
  8h 17min JPY 221,160
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  10:38
  18:55
zoom bar parts