ชินโอซากะ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

出发时间:
05:57 08/06, 2021
cancel
 1. 1
  06:06 - 08:51
  2h 45min JPY 5,740 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:06
  06:27
  西明石
  火车站
  timetable 时刻表
  06:35
  06:42
  舞子
  火车站
  北口
  06:42
  06:50
  高速舞子
  公交车站
  07:00
  07:55
  高速鸣门
  高速鳴門
  公交车站
  07:55
  08:01
  小鸣门桥
  小鳴門橋
  公交车站
  08:05
  08:29
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  08:29
  08:51
 2. 2
  06:06 - 08:51
  2h 45min JPY 5,740 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:06
  06:27
  西明石
  火车站
  timetable 时刻表
  06:38
  06:46
  舞子
  火车站
  北口
  06:46
  06:54
  高速舞子
  公交车站
  07:00
  07:55
  高速鸣门
  高速鳴門
  公交车站
  07:55
  08:01
  小鸣门桥
  小鳴門橋
  公交车站
  08:05
  08:29
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  08:29
  08:51
 3. 3
  06:52 - 09:51
  2h 59min JPY 3,820 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:52
  07:48
  舞子
  火车站
  北口
  07:48
  07:56
  高速舞子
  公交车站
  1番のりば
  08:00
  08:52
  高速鸣门
  高速鳴門
  公交车站
  08:52
  08:58
  小鸣门桥
  小鳴門橋
  公交车站
  09:00
  09:16
  驾照中心口
  免許センター口
  公交车站
  09:16
  09:51
 4. 4
  06:22 - 10:15
  3h 53min JPY 4,560 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:22
  07:04
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  07:04
  07:08
  神姬巴士三之宫巴士总站
  神姫バス三ノ宮バスターミナル
  公交车站
  07:10
  09:02
  助任桥‧德岛大学前
  徳島大学前
  公交车站
  09:02
  09:06
  助任桥‧德岛大学前
  徳島大学前
  公交车站
  09:28
  09:53
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  09:53
  10:15
 5. 5
  05:57 - 08:11
  2h 14min JPY 55,300
  cancel cancel
zoom bar parts