ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
01:38 01/25, 2021
cancel
 1. 1
  08:00 - 12:58
  4h 58min JPY 39,350 IC JPY 39,342 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:40
  09:50
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  10:09
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  10:16
  10:22
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:32
  12:31
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  12:39
  12:55
  直江津
  火车站
  南口
  12:55
  12:58
 2. 2
  07:50 - 12:58
  5h 8min JPY 47,050 IC JPY 47,042 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:50
  09:30
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:35
  09:45
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:48
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  10:09
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:17
  10:25
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:32
  12:31
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  12:39
  12:55
  直江津
  火车站
  南口
  12:55
  12:58
 3. 3
  07:30 - 13:01
  5h 31min JPY 46,010 IC JPY 46,002 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:15
  09:25
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:33
  09:54
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  09:58
  10:05
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:16
  11:35
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  11:48
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  12:58
  直江津
  火车站
  南口
  12:58
  13:01
 4. 4
  07:30 - 13:01
  5h 31min JPY 45,810 IC JPY 45,802 5 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:15
  09:25
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:28
  09:40
  京急蒲田
  火车站
  timetable 时刻表
  09:44
  09:53
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:00
  10:08
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:16
  11:35
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  11:48
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  12:58
  直江津
  火车站
  南口
  12:58
  13:01
 5. 5
  01:38 - 18:19
  16h 41min JPY 397,520
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  01:38
  18:19
zoom bar parts